Elevhälsan

 

Hälsoundersökningar görs regelbundet under hela skoltiden.
Det är en del i att följa barnets utveckling. Vi tillhör de privilegierade som träffar alla barnen.

 

Elevhälsoteamet träffas var fjortonde dag, där olika elevärenden diskuteras.

 

I elevhälsoteamet på Hägerstensåsens skola ingår:

Skolsköterska Cecilia Löfveberg
Speciallärare/pedagog, representant från resp. arbetslag
Skolpsykolog Maria Sekora
Kurator Kristina Hållén
Bitr rektor Helén Petersson
Rektor Magnus Lidman

 

Skolsköterska, Cecilia Löfveberg
Telefonnummer: 08-508 39 906, e-post: cecilia.lofveberg@stockholm.se

 

Skolläkare kontaktas via skolsköterskan.

 

Skolpsykolog Maria Sekora finns på skolan måndagar, tisdagar, och torsdagar.
Telefonnummer: 08-508 39 907, e-post: maria.sekora@stockholm.se

 

Kurator Kristina Hållén finns på skolan måndagar och varannan torsdag. Kurator arbetar i huvudsak med att främja ett positivt skolklimat och kan ta enstaka stödsamtal med elever. Vårdnadshavare kontaktar i så fall kurator innan samtal.
E-post: kristina.hallen@stockholm.se, telefonnummer: 08-508 39 908

Dela:
Kategorier: