Elevråd

      

Skolan har ett elevråd, med elevrepresentanter från varje klass, samt skolpersonal som leder elevrådet. Eleverna har med sig åsikter och önskemål som klassen kommit fram till på klassrådet.

Dela: