Fritids

Alla elever i skolår F-3 på Hägerstensåsens skola som är i behov av omsorg före eller efter skoltid erbjuds att skriva in sig på fritids. Vi har fyra fritidshem på vår skola: Svalan, Måsen, Lärkan och Sparven.

Vi bedriver en varierad verksamhet där eleven får utveckla sin kreativitet, sociala förmåga och sitt lärande. Alla våra fyra fritidshem gör varje vecka varsin veckoplanering med aktiviteter. Aktiviteterna kan se lite olika ut på fritidshemmen, men målen är desamma. Fritidshemmens personal har varit delaktiga i att utforma Arbetsplan för fritidshem, vilken innehåller bland annat olika metoder för att uppnå de mål som verksamheten syftar till. 

Dagligen erbjuds eleverna på fritidshemmen varierade personalledda aktiviteter. Några exempel är: utflykter till närliggande parker, idrott i idrottshallen och bad i simhallen. Vi lägger stor vikt vid utevistelse och är därför utomhus varje dag. Eleverna erbjuds också en variation av sällskapsspel och diverse kreativa aktiviteter som handarbeten, målning samt bygg och konstruktion.

Till varje skolklass i klass F-3 är minst en personal från fritids knuten. Den personalen samverkar med klassen och klassläraren under skoldagen.

Fritidshemmet öppnar kl: 06:30 och stänger kl: 18:00. Öppning och stängning sker på fritidshemmet Svalan. Detta innebär att fram till kl: 07:30 samt efter kl: 17:00 är alla barn på Svalan, oavsett vilket arbetslag barnet tillhör. (Morgon- och kvällsomsorg).

Mellanmål serveras i matsalen varje eftermiddag någon gång mellan kl: 13:30-14:30. Ibland väljer vi att ta med oss mellanmål som vi äter i parker.

Vid vissa studiedagar och lov samarbetar fritidshemmen och då har vi all verksamhet på ett eller två av våra fritidshem.

Ansökan om plats lämnas till skolans expedition. Fritidsplatsen ska sägas upp med en månads uppsägningstid. Datumet räknas från och med det datum då skolan får in blanketten.

Våra fyra fritidshem:

Svalan: Tel: 08-508 399 20

Måsen: Tel: 08-508 399 33

Sparven: Tel: 08-508 399 12

Lärkan: Tel: 08-508 399 28

 

Dela: