Om skolan

Hägerstensåsens skola är centralt placerad på Hägerstensåsen, mellan centrum och Hägerstensåsens tunnelbana. Området är från 40-talet och skolan togs i bruk år 1944. Skolbyggnaden är kulturminnesmärkt.

Hägerstensåsen/Hägerstenshamnens skolenhet består av två st. skolor, Hägerstensåsens skola, F-6, och Hägerstenshamnens skola, F-5, där Hägerstensåsen är huvudskolan.

Besök vår annexskola Hägerstenshamnen.

I Hägerstensåsens skola bedrivs undervisning för 480 elever från förskoleklass t o m årskurs 6. Skolan består av fyra arbetslag, Hägern, Vingen, Tranan och Draken. Varje arbetslag har ett fritidshem för elever i förskoleklass till och med årskurs 3.

Skolan har också en aula, en idrottshall och slöjdsalar.

För elever i årskurs 4 till 6 finns fritidsklubben som är en öppen verksamhet.

Skolan har även en resursgrupp, Hägerstensåsens CSI-grupp, för elever i behov av särskilt stöd, åk 6-9. Resursgruppen utgör ett eget arbetslag.

Dela:
Kategorier:

Övrigt

Skolledning

  • Biträdande rektor och sammankallande för föräldraföreningen.

  • Helén Petersson

    Biträdande rektor.