Arbetslag

Våra arbetslag: 

Svalan Årskurs 3  Tel: 08-508 39 920, mobil: 08-508 39 940/943
Lärkan Årskurs 1 Tel: 08-508 39 928, mobil: 076-825 37 45
Måsen Årskurs 2 Tel: 08-508 39 933, mobil: 08-508 39 942
Sparven Årskurs F Tel: 08-508 39 912
Ugglan Årskurs 4-6 Tel: se resp. klasslärare

 

Antal: 54