Lärkan

Derek Keats, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45088006

Arbetslaget Lärkan är beläget på plan 2 i skolans D-hus, (Den långa byggnaden utmed stora skolgården).
 

Antal: 9