Måsen

Arbetslaget Måsen är beläget på plan 3 i skolans D-hus, (den långa byggnaden utmed stora skolgården).

 

Antal: 7