Sparven

 

Arbetslaget Sparven är beläget i på plan 2 i skolans A-hus, (den byggnad närmast gymnastiksalen och den lilla skolgården).

 

Antal: 9