Svalan

 

Arbetslaget Svalan är beläget på bottenvåningen i skolans D-hus, (det långa huset utmed stora skolgården).
  

 

Antal: 9