Start

Vår skola är en skola för alla, där varje elev har rätt till ett lustfyllt och stimulerande lärande.

Vår skola, Hägerstensåsen, står för kunskap, trygghet och arbetsglädje, där barn och vuxna känner ansvar och visar respekt för varandra.

Vi har tilltro till människors förmåga och vilja att skapa ett tryggt och tillåtande klimat, en reflekterande attityd och förståelse för hur vi kan rusta oss för framtiden!

Aktuellt

Söka skola 2019, förskoleklass - Hägerstensåsens skola

Tisdag 22 januari kl. 17.30 välkomnar vi till informationsmöte på Hägerstensåsens skola.

Temat är ”Söka skola 2019” för vårdnadshavare med barn födda 2013.  Vi informerar om hur ”söka-skola” processen fungerar.

Frånvaroanmälan

Hägerstensåsens skola

Vår skola står för kunskap, trygghet och arbetsglädje. Där alla känner ansvar och visar respekt för varandra!

Vårterminen 2019

Vårterminens första dag: 10/1
Sportlov (vecka 9): 25/2 - 1/3
Påsklov (vecka 16): 15 - 18/4
Lov vid Kristi Himmelsfärds dag: 31/5
Helgdag: 1/5
Helgdag: 30/5
Lovdag: 31/5
Helgdag: 6/6
Läsåret slutar: 11/6

 

 

Kommande läsår

 

Kalendarium

  • Heldag Sportlov v. 9
  • 17:30-18:30 Föräldramöte - åk 3

    Beskrivning: Vårdnadshavare med barn som börjar åk 4 till hösten hälsas välkomna till informationsmöte i aulan kl. 17.30 för information om övergång från låg- till mellanstadiet. Välkomna!

  • Heldag Påsklov v. 16
  • Heldag Helgdag
  • Heldag Kristi Himmelsfärdsdag - Helgdag